Zverejnenie zadávania zákazky - vypracovanie PHSR na roky 2014/2020 na základe výberového konania, uskutočneného v mesiaci 05/2013 a na základe Uznesenia č. 43/2013 zo dňa 22.05.2013

pdf
Dátum zadania: 19.09.2013