Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verej ného obstarávania medzi Obcou Lozorno a VO SK, a. s. zo dňa 28. 11. 2013

pdf
Dátum zadania: 20.12.2013