Dodatok Č. S k Zmluve o poskytovaní opatrovatel‘skej služby medzi Obcou Lozorno a Vľúdnosť — Venia,n.o. zo dňa 16.12.2013

pdf
Dátum zadania: 20.12.2013