Správa z vykonanej NFK vymáhania pohľadávok po lehote splatnosti.

doc pdf
Dátum zadania: 08.01.2014