Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2014 – 2016 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2014

doc pdf
Dátum zadania: 08.01.2014