Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta SR 2014

pdf
Dátum zadania: 03.02.2014