Dodatok k zmluve k zmluve Číslo 5051100503 o zabezpečovaní separovaného zberu odpadu medzi obcou Lozorno a A.S.A. Slovensko zo dňa 18. 2. 2014

pdf
Dátum zadania: 19.02.2014