Obj. 03/02/2014 - programový modul „Mobilná inventúra“ s príslušenstvom modul II. v celkovej sume 1800,- Eur s DPH.

pdf
Dátum zadania: 20.02.2014