Obj. 01/03/2014 - ortofotomapa jadra obce v celkovej sume 672,- Eur s DPH.

pdf
Dátum zadania: 06.03.2014