Obj. 03/03/2014 - Router Cisco TV22OW, Switch Netgear 8 port na kontrolu poČítačovej siete na Obecnom úrade v celkovej sume 278,- Eur s DPH

pdf
Dátum zadania: 07.03.2014