Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly - kontrola procesu verejného obstarávania v roku 2013

doc pdf
Dátum zadania: 10.03.2014