Kúpna zmluva medzi Obcou Lozorno a B. Jurovichom zo dňa 7. 3. 2014

pdf
Dátum zadania: 10.03.2014