Obj. 09/03/2014 - geodetické zameranie a vytýčenie plánovanej komunikácie v súlade s UPN Lozorno, evidovanej ako zóna bývania - lokalita B3 v celkovej sume 1950 Eur s DPH

pdf
Dátum zadania: 21.03.2014