Obj. 10/03/2014 - rekonštrukcia obecného trhoviska na Športovom námestí v Lozorne v celkovej sume 22300,- Eur s DPH v termíne do 20.5.2014

pdf
Dátum zadania: 27.03.2014