Obj. 11/03/2014 - vybudovanie odvodňovacieho jarku na Záhradkárskej ulici v Lozorne v celkovej sume 5984,16,- Eur s DPH v termíne do 30.4.2014.

pdf
Dátum zadania: 27.03.2014