Zmluva č. 625-11-2643//2014 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačněho systému katastra nehnuteľností medzi obcou Lozorno a GKU zo dňa 26. 3. 2014

pdf
Dátum zadania: 02.04.2014