Obj. 12/03/2014 - vybudovanie verejného osvetlenia na Záhumenskej ul. v Lozorne v celkovej sume 30931,99-Burs DPH.

pdf
Dátum zadania: 03.04.2014