Obj. 14/03/2014 - likvidácia biologického odpadu rastlinného pôvodu v lokalite Hlboká v objeme cca 2300 m3 celkovej sume 5436,- Eur s DPH.

pdf
Dátum zadania: 03.04.2014