Obj. 01/04/2014 - materiál pre dobrovoľný požiarny zbor v Lozorne v celkovej sume 8 16,60 Eur s DPH.

pdf
Dátum zadania: 03.04.2014