Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Hospodárska usadlosť — hospodársky, skladový a obytný objekt D, E, F" pre stavebníka MORITZ s.r.o. - zamietnutie.

pdf
Dátum zadania: 07.04.2014