Obj. 04/04/2014 - obnova značenia na Športovom nám. v Lozorne v celkovej sume 1943,64 Eur s DPH.

pdf
Dátum zadania: 11.04.2014