Obj. 05/04/2014 - ortofotomapa jadra obce v celkovej sume 905,- Eur bez DPH. Zároveň rušíme objednávku č. 1/3/2014.

pdf
Dátum zadania: 17.04.2014