Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121387220, Lozorno - Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 23. 4. 2014

pdf
Dátum zadania: 25.04.2014