Rámcová kúpna zmluva r. 2014 o dodávke tovaru medzi obcou Lozorno a Berto sk, s.r.o. zo dňa 3. 3. 2014

pdf
Dátum zadania: 28.04.2014