Podnet na preskúmanie uznesení obecného zastupiteľstva obce č. 80/2013 a 81/2013 zo dňa 20.11.2013.

pdf
Dátum zadania: 28.04.2014