Podnet na preskúmanie uznesení OZ obce - odpoveď obce na výzvu

pdf
Dátum zadania: 05.05.2014