Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406751882 medzi ZSE Energia, a.s. a obcou Lozorno zo dňa 7. 5. 2014

pdf
Dátum zadania: 07.05.2014