Obj. 03/05/2014 - zmysle cenovej ponuky Č. JS/2014/M/01044 TP objednávame prenájom JOHNY Wc na priehradu v Lozorne od 17.5.2014 do 18.5.2014 v celkovej sume 60,00 Eur s DPH.

pdf
Dátum zadania: 13.05.2014