Obj. 06/05/2014 - V zmysle cenovej ponuky 02 objednávame Zmenu 2014/časť I Územného plánu zóny B3 Lozorno - pripomienky obyvateľov v celkovej sume 1800,- Eur s DPH

pdf
Dátum zadania: 20.05.2014