Obj. 07/05/2014 - V zmysle cenovej ponuky 04 objednávame Zmenu 2014/časť 3 Územného plánu zóny B3 Lozorno - poradenské služby so zvernicou Moric v celkovej sume 940,00 Eur s DPH

pdf
Dátum zadania: 20.05.2014