Odstúpenie spisového materiálu Hospodárska usadlosť — hospodársky, skladový a obytný objekt „D, E“, navrh. MORITZ s.r.o., odvolaciemu orgánu Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Bratislava

pdf
Dátum zadania: 21.05.2014