Rozhodnutie o zastavení stavebného konania na stavbu Hospodárska usadlosť — hospodársky, skladový a obytný objekt stavebníka MORITZ s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 24.06.2014