Obj. 01/07/2014 - objednávka prác v zmysle Dodatku Č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 1.7.2014.

pdf
Dátum zadania: 10.07.2014