Obj. 02/07/2014 - vybudovanie chodníka na ul. Zohorskej, pri vstupe do obce v celkovej sume 13412,47 Eur s DPH.

pdf
Dátum zadania: 10.07.2014