Kúpna zmluva medzi Obcou Lozorno a Ing. I. Karovičom a MUDr. S. Karovičovou zo dňa 11. 07. 2014

pdf
Dátum zadania: 22.07.2014