Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Obcou Lozorno a Západoslovenskou distribučnou, a.s. z 10. 7. 2014

pdf
Dátum zadania: 23.07.2014