Rozhodnutie OÚ Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky o odvolaní účastníka MORITZ s.r.o. proti rozhodnutiu obce SU-196/2014

pdf
Dátum zadania: 26.08.2014