Zrušenie rozhodnutia SÚ - 196/2014 pre účastníka MORITZ s.r.o. a vrátenie na nové prejednanie a rozhodnutie - OÚ Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky

pdf
Dátum zadania: 11.09.2014