Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre vol‘by do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

pdf
Dátum zadania: 11.09.2014