Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy - Poľnohospodárske družstvo Lozorno, zo dňa 28.8.2014

pdf
Dátum zadania: 16.09.2014