Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Lozorno za rok 2013

pdf
Dátum zadania: 17.09.2014