Správa z vykonanej NFK - Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácii v roku 2013 z rozpočtu obce

pdf
Dátum zadania: 17.09.2014