Správa z vykonanej NFK - kontrola hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami z rozpočtu obce v MŠ Lozorno za rok 2013

pdf
Dátum zadania: 17.09.2014