Kúpna zmluva medzi obcou Lozorno a Ľ. Havranovou zo dňa 29.9.2014

pdf
Dátum zadania: 03.10.2014