Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy medzi Poľnohospod. družstvom Lozorno a obcou Lozorno zo dňa 28.08.2014

pdf
Dátum zadania: 03.10.2014