Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 31.08.2014 uzatvorenej medzi obcou Lozorno a K. Výbošťkovou zo dňa 10.11.2014

pdf
Dátum zadania: 10.11.2014