Kúpna zmluva medzi A. Novoveským, F. Novoveským a obcom Lozorno zo dňa 12. 11. 2014

pdf
Dátum zadania: 12.11.2014