Nájomná zmluva medzi Slovenským pozemkovým fondom a obcou Lozorno zo dňa 25.10.2014

pdf
Dátum zadania: 12.11.2014