Zrušenie rozhodnutia SÚ - 259/2013/14/1 pre účastníka MORITZ s.r.o. a vrátenie na nové prejednanie a rozhodnutie - OÚ Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky

pdf
Dátum zadania: 18.11.2014