Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Rýchla navigácia
Prechod na začiatok stránky

Portál elektronických služieb obce Lozorno

Najnovšie dokumenty

Obj 03/10/2018 - betónové odpadkové koše. Dodávateľ: ekoDEA & Dr. Stefan, s r.o.
pdf [222.86 KB]
Odborné stanovisko Hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2021
pdf [561.25 KB]
Správa o výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2017
pdf [273.86 KB]
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.. 341/ 2017 zo dňa 30.5.2016. VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s..15. 10. 2018
pdf [320.05 KB]
Obj 02/10/2018 - Kanc.papier IQ economy A4 kód:76 152. Dodávateľ: Slavomír Binčík- JUNIOR
pdf [200.62 KB]
Kategórie oznamov
 
 

Aktuálne oznamy

MUDr. Michal Patočka začína ambulovať

InformácieMUDr. Michal Patočka začína ambulovať od 2.11.2018 v priestoroch novej ambulancie v Lozorne. Počiatočné ordinačné hodiny budú nasledovné:

Pondelok: 8,30- 12,30 (13,00-15,00 objednaní pacienti po dohovore)
Streda: 12,30- 15,30 (od 15,30-17,00 objednaní pacienti po dohovore)
Piatok: 12,30- 15,30

odbery krvi budú bývať po dohovore na objednávku utorky a štvrtky od 6,30-7,00

Po telefonickom dohovore budú pacienti ošetrení aj v ambulancii Jablonové a to v čase
Utorok 16,00- 19,00h
Štvrtok 8,00-12,00h

Celý článok

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 16.10.2018

Rozprávková nedeľa v CK Lozorno

Zajko Lajko - rozprávka21.10.2018 o 16:00 hod.
Divadlo Žihadlo: ZAJKO LAJKO

Hlavný hrdina, malý lesný i poľný zajac Ľudovít, zvaný Lajko, je veľmi zvedavý a učenlivý a tak mu jeho kamaráti, zvieratká zo záhoráckeho lesa medzi Malackami a Rohožníkom, lesa plného zvierat a aj hubárov z celého kraja, žaba, ježko a sova približujú život v lese.

Vstupné: 3
Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú dielničku.

Celý článok

Kategória: Podujatia. Dátum zverejnenia: 16.10.2018

CESTA ZVUKOM

Cesta zvukomSpojenie muža a ženy, dvoch síl, polarít yang a yin.

ZVUK A HLAS
Relaxácia vďaka ľudskému hlasu, tónom nástrojov a harmonizačných frekvencií.

19.10.2018 o 19:30 v CK Lozorno (taneč. miestnosť na 1.posch.)
JÚLIUS ŠOŠKA & ANDREA TKÁČOVÁ

10 Eur

Celý článok

Kategória: Podujatia. Dátum zverejnenia: 16.10.2018

Pozvánka na na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne

Erb obce LozornoStarosta obce Lozorno v súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov Vás pozýva
na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne,
dňa 24.10.2018 o 17,00 hod. (streda) v zasadačke Obecného úradu.

Pozvánka s programom zasadnutia na stiahnutie.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 16.10.2018

Deň otvorených dverí na súkromnej strednej odbornej škole

StudentiSúkromná stredná odborná škola, Exnárova 20 v Bratislave pozýva žiakov deviateho ročníka základnej školy a ich rodičov z našej obce na deň otvorených dverí dňa 20.11.2018 v čase od 8.00 hod do 15.00 hod, kde môžete vidieť priestory školy a dozviete sa viac o možnostiach štúdia v trojročných a štvorročných odboroch ako napr. stolár, inštalatér, elektromechanik, autoopravár a v mnohých ďalších. Školné sa v našej škole neplatí. Tešíme sa na Vás 20. novembra na Exnárke.

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 15.10.2018

Programový rozpočet

Erb obce LozornoProgramový rozpočet obce Lozorno na rok 2019 s výhľadom na roky 2020  a 2021.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 11.10.2018

Oznámenie - zverejnenie zámeru

Erb obce LozornoObec Lozorno v zmysle par 9a) ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti p. Stanislava VYORALA a manž. Jarmile VYORALOVEJ zo dňa 10.10.2018, zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Lozorno. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 10.10.2018 | Zmenené: 12.10.2018

Plán činnosti vo vojenských obvodoch na mesiac OKTÓBER 2018

Ilustračný obrázokPlán činnosti vo vojenských obvodoch na mesiac OKTÓBER 2018

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 08.10.2018

Program CK

Program CK na mesiac oktoberProgram CK v mesiaci október

Kategória: Podujatia. Dátum zverejnenia: 05.10.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - zverejnenie dokumentov

Oznámenie - zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku

Erb obceZámer predaja nehnuteľného majetku Obce Lozorno. Predmet prevodu je časť nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností spravovanom Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom pre okres Malacky, obec Lozorno, katastrálne územie Lozorno, ako pozemok parcela registra „E" Č. 672 21, zapísaný na liste vlastníctva č. 4151 vo výluČnom vlastníctve Obce Lozorno. Viac informácií nájdete TU v dokumente Oznámenie - zverejnenie zámeru.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 04.10.2018

Oznámenie - Zverejnenie zámeru zámeny nehnutel‘ného majetku Obce Lozorno z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Erb obceObec Lozorno v zmysle par. 9a) ods. 8 písm. e) zákona č.138 1991 Zb. v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti p. Mgr. Juraja BENU zo dňa 21.09.2018 zverejňuje zámer zámeny nehnuteľného majetku Obce Lozorno z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 04.10.2018

Oznámenie - Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce

Erb obceObec Lozorno v zmysle par. 9a) ods.8 písm. b) zákona č.138 1991 Zb. v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti DSK s.r.o. Lozorno 80 zo dňa 12.09.2018, zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Lozorno. Predmetom prevodu je časť nebnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností spravovanom Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom pre okres Malacky, obec Lozorno, katastrálne územie Lozorno, ako pozemok parcela registra „E" č. 8880/10, zapísaný na liste vlastníctva č. 963 vo výlučnom vlastníctve Obce Lozorno. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 04.10.2018

Návrh rozpočtu obce Lozorno

Erb obce LozornoNávrh rozpočtu obce Lozorno na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 04.10.2018

Návrh VZN 3/2018

Návrh VZN 4/2018

Oznámenie - Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce

Erb obceObec Lozorno v zmysle par. 9a) ods.1 písm. c) zákona č.138/l 991 Zb. v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti p. Miroslava KAROVIČA r. Karoviča zo dňa 28.08.2018 zverejňuje zámer predaja nebnuteľného majetku Obce Lozorno. Predmet prevodu je nehnuteľnosť, zapísaná v katastri nehnuteľností spravovanom Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom pre okres Malacky, obec Lozorno, katastrálne územie Lozorno, ako pozemok parcela registra „C"č. 672/20, zapísaný na evidenčnom liste č. 688, bez LV, ktorý je v KN zlúčený do pozemku parcela registra „E"KN č. 672/21, zapísanom na liste vlastníctva č. 4151 vo výlučnom vlastníctve Obce Lozorno. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 04.10.2018

Jesenná deratizácia - výzva

Obec LozornoPreventívna celoplošná deratizácja na území Bratislavského kraja - jeseň 2018 - v období od 1. 10. 2018 do 15. 11. 2018. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 28.09.2018

Komunitný plán

Erb obce LozornoKomunitný plán sociálnych služieb obce Lozorno 2018-2022

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 28.09.2018

III. zmena rozpočtu 2018

Erb obce LozornoIII. zmena rozpočtu obce Lozorno na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 27.09.2018

Všeobecný lekár MUDr. Patočka v Lozorne

Ilustračné fotoMUDr. Patočka Michal oznamuje, že od novembra 2018 bude pôsobiť v Lozorne ako všeobecný lekár. V prípade záujmu o preradenie sa do jeho ambulancie je potrebné vyžiadať zdravotnú dokumentáciu od súčasného praktického lekára pomocou tlačiva, ktoré bude k dispozícii na miestnom úrade Lozorno. Preradenie do ambulancie je možné vždy na začiatku nového mesiaca. Ošetrení budú pacienti, ktorí budú mať kompletnú zdravotnú dokumentáciu v ambulancii MUDr. Patočku. Preradenie je možné sprocesovať už od októbra 2018, pričom do spustenia ambulancie v Lozorne budú mať pacienti možnosť ošetrenia a predpisu liekov aj v súčasných ambulanciách MUDr. Patočku tj. v Jablonovom a Devínskej Novej Vsi v čase jeho ordinačných hodín.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 26.09.2018

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Ilustračný obrázokOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Malacky dňom 24. septembra 2018 od 08:00 hod.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov - zaslanie (PDF dokument)

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 25.09.2018

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

Erb obce LozornoNávrh - Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 18.09.2018

Oznam - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Ilustračný obrázokÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky informuje rodičov detí, ktoré dovŕšili 16 rokov a navštevujú strednú školu, vysokú školu alebo iné školské zariadenie, aby najneskór do konca septembra 2018 doložili potvrdenie o návšteve školy na účely prídavku na dieťa za aktuálny školský rok 2018/2019.
V prípade nedoručenia potvrdenia o návšteve školy môže byť výplata prídavku na dieťa zastavená. Potvrdenie o návšteve školy je možné poslať poštou alebo doručiť osobne na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky, Záhorácka 2942/60A, Malacky.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 17.09.2018

MUDr. Cikora neordinuje

Ilustračná fotografiaOznamujeme občanom, že z dôvodu choroby MUDr. Cikora nebude ordinovať až do odvolania. Zastupovať ho budú MUDr. Jánoš, MUDr. Magala a MUDr. Erdélyiová v Stupave.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 13.09.2018

Ročný odpis vodomerov

Lozorno, spol s r.o.V čase od 4. 9. 2018 bude v obci prebiehať ročný odpis vodomerov. Žiadame občanov, aby sprístupnili vodomerné šachty pracovníkom spoločnosti LOZORNO spol. s r.o.. Pokiaľ sa v danom čase nebudete nachádzať doma, je potrebné nahlásiť stav vodomeru na tel. čísle 0948 522 506 /p. Hájniková/ alebo na Obecnom úrade v Lozorne.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 04.09.2018

MONITOROVACIA SPRÁVA

erb obceMONITOROVACIA SPRÁVA Programového rozpočtu k 30.6.2018

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 31.08.2018

Oznámenie o začatí konania

Protokol o prevádzkovej kontrole požiarneho vodovodu

Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí stavebného konania

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Územné rozhodnutieRozhodnutie o umiestnení stavby INS-FTTH-MA-LOZO-Lozorno2-Borovicová-Hlboká zo dňa 7. 8. 2018

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 07.08.2018

Oznámenie o začatí stavebného konania

Uverejnenie strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020

Ilustračná fotografiaV zmysle §14 ods. 4. a 5. zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako dotknutá obec Lozorno zverejňujeme záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu, do ktorého je možné nahliadnuť na OcÚ Lozorno alebona stránke www.lozorno.sk (dokument nižšie).

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 23.07.2018

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Informácia pre voliča

Erb obce LozornoInformácia pre voliča o dátume a čase konania volieb orgánov samosprávy obcí. Sobota 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 10.07.2018

Fotografická súťaž o najkrajšie zábery regiónu Záhorie

Ilustračná fotografia k fotosúťažiOblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie vyhlásila 1. ročník fotografickej súťaže Záhorie-rozmanitá zem. Súťaž je určená amatérskym i profesionálnym fotografom. Ich úlohou je zachytiť krásy a zaujímavosti regiónu Záhorie. Súťaž vyvrcholí vernisážou víťazných fotografií. O víťazoch rozhodne odborná porota a verejnosť na Facebookovej stránke Región Záhorie.
Organizátorom súťaže Záhorie-rozmanitá zem je Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie. Cieľom fotosúťaže je propagovať zaujímavosti regiónu Záhorie prostredníctvom fotografií. Hlavným porotcom je fotograf Adam Húšek. Ďalší porotcovia sú fotograf Tomáš Bilka a riaditeľka organizácie Dominika Leváková.

Viac informácií  nájdete aj na linke
http://regionzahorie.sk/regionzahorie-fotosutaz-zahorie-rozmanita-zem 

Celý článok

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 09.07.2018

VZN 2/2018

II. zmena rozpočtu na rok 2018

Erb obceII. zmena rozpočtu obce Lozorno na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 29.06.2018

Rozhodnutie o prerušení konania

Doplnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia a rozhodnutia o využívaní územia

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Začatie územného konania

Územné konanie

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 19.06.2018

Zvoz odpadu

Lozorno

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 14.06.2018

Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania

Stavebné konanieOznámenie o začatí dodatočného stavebného konania  na stavbu Rodinný dom A,B,C- s dvomi bytovými jednotkami. Návrh podal P. Munk.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 08.06.2018

Stavebné povolenie

Návrh VZN 2/2018

Verejná vyhláška

Ilustračná fotografiaOZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU o začatí konania o určenie zodpovednej osoby za umiestnenie odpadu na parkovisku pri Kamennom mlyne v k.ú. Lozorno v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Celé oznámenie je dostupné TU vo formáte PDF.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 22.05.2018

Termíny separovaného zberu papiera a plastov

Ilustračný obrázokTermíny separovaného zberu papiera a plastov na druhý polrok 2018

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 21.05.2018

Oznámenie o začatí konania.

Rozhodnutie.

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

Ilustračný obrázokPlán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 15.05.2018

Oznam o zmene organizácie dopravy v BA

Oznam

Od 12. 05. 2018 (sobota) do odvolania v smere do Bratislavy budú zrušené bez náhrady autobusové zastávky:

Bratislava, Lamač, Staré záhrady
Bratislava, Lamač, Vrančovičova
Bratislava, Lamač, ŽST

Oznam na stiahnutie vo formáte PDF

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 11.05.2018

Začatie územného konania

Územné konanie

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 27.04.2018

Rozhodnutie - zastavenie stavebného konania

Oznámenie o verejnom prerokovaní

Erb obce LozornoOznamujeme občanom, že verejné prerokovanie na usporiadanie pozemkov pod príjazdovú cestu v lokalite ZÁHUMENICE sa uskutoční dňa 11.04.2018 (streda) o 17h v Centre kultúry Lozorno.

Ľubomír Húbek, starosta obce

Oznámenie vo formáte PDF

Zvuková nahrávka zo stretnutia s občanmi na verejnom prerokovaní o vysporiadaní pozemkov pod príjazdovú cestu v lokalite Záhumenice (MP3 110 MB)

Pozn. Pozvánka bola zverejnená od 09.04.2018.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 13.04.2018

Oprava zrejmej nesprávnosti.

Oznam

Obecné kompostoviskoKompostovisko otvorené v stredu od 15 - 18,00 hod. a sobota 9 - 15,00 hod.

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 03.04.2018

Stavebné povolenie.

Stavebné konanieRodinný dom a prípojky na inžinierske siete a spevnená plocha pre stavebníkov Ľ. Czanner a M. Czanner.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 29.03.2018

Začatie stavebného konania

Začatie stavebného konania

Stavebné konaniaZačatie stavebného konania na stavbu: Rodinný dvojdom a prípojky na inžinierske siete pre stavebníka K. Švendová a V. Švendová

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 29.03.2018

Informácia o podaní žiadosti o územné rozhodnutie

Oznámenie o začatí konania o dodatočnej zmene stavby pred jej dokončením

Odvolania voči rozhodnutiu č. SU- 344/2017-18/3

Ilustračné fotoStavebný úrad oznamuje, že bolo podané odvolanie voči rozhodnutiu č. SU- 344/2017-18/3 na dodatočné povolenie stavby s názvom "Rodinný dom - novostavba" na pozemkoch parcela registra "C" KN č. 8880/938, 8890/5 16 k.ú. Lozorno.

Odvolania voči rozhodnutiu Č. SU- 344/2017-18/3 - oznámenie vo formáte PDF

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 28.02.2018

Rozhodnutie - dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením

Stavebné povolenie

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním.

Rozhodnutie - dodatočné povolenie stavby

Výkon štátneho Požiarneho dozoru — oznámenie

Ilustračný obrázokOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách listom oznamuje, že v roku 2018 bude vykonávať protipožiarne kontroly v objektoch a zariadeniach právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov.
Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 24.01.2018

Oznam o poplatku za komunálny odpad pre r. 2018

OznamVážení občania,
platby za komunálny odpad za rok 2018 sa budú vyberať až po obdržaní rozhodnutia za vývoz komunálneho odpadu za r.2018, ktoré Vám bude doručené do vlastných rúk. Platby bude možné realizovať tromi možnosťami a to: platbou na účet, poštovou poukážkou alebo priamo na obecnom úrade v určený deň.

Oznam vo formáte PDF

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 11.12.2017

Turisitcký vlak Záhoráčik na sezónu 2018

Lozorno - letecky zaberMedzi BSK a ZSSK bola podpísaná príloha zmluvy o prevádzke turistického vlaku Záhoráčik na sezónu 2018, a to na obdobie 28.4.-14.10.2018, v sobotu, nedeľu a vo štátnych sviatkoch, 3 obrátky za deň, v rovnakých polohách ako t.r. Prípadné predĺženie trasy až do Plaveckého Mikuláša a forma dopravy je predmetom rokovaní medzi BSK a ŽSR, resp. MDV SR.

Úvodnú sezónu 2017 možno považovať za veľmi úspešnú, keďže sa vlakom prepravilo 8094 osôb a 1094 bicyklov.

Viac o obciach, cez ktoré premáva vláčik Záhoráčik sa môžete dočítať TU v PDF dokumente.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 07.12.2017

Oznam zubná ambulancia

Ilustračný obrázokZubná ambulancia MUDr. KANASOVÁ oznamuje svojim pacientom, ak majú záujem o preventívnu prehliadku, aby poslali sms správu (meno, priezvisko, dátum narodenia a číslo poisťovne) na telef. číslo 0902 299 626.

Ak bude ambulancia opäť otvorená, je potrebné, aby tí pacienti, ktorí poslali sms, zavolali do ambulancie a dohodli si termín prehliadky, ktorá im bude dodatočne vykonaná.

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 15.11.2017

Schvaľovacie protokoly programov záchrany vybraných jaskýň

Žiadosť o výmenu telekomunikačných stĺpov

Rozhodnutie

Lozorno, spol s r.o.Rozhodnutie - povolenie na vypúšťanie splaškových odpadových vôd z mechanicko-biologickej ČOV Lozorno do recipienta Suchý potok

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 27.06.2017

Rozhodnutie URSO Rozhodnutie č. 0134/2017/V

LOZORNO, spol s r.o.Lozorno spol. s r.o. ako prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie obdržalo Rozhodnutie č. 0134/2017/V zo dňa 27.2.2017, ktoré ruší pôvodné Rozhodnutie č. 0014/2017/V zo dňa 11.11.2017 , v ktorom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určuje cenu vodného a stočného pre rok 2017.

Bližšie sa dočítate v Rozhodnutí č. 0134/2017/V zverejnenom na našej stránke.

Ďakujem za pochopenie.

Lucia Hájniková, Konateľ spoločnosti

 

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 27.04.2017

Priehrada - kasáme, Lozorno

Ilustračný obrázokMinisterstvo Životného prostredia SR zaslalo upovedomenie o začatí konania Priehrada - kasáme, Lozorno. Dokument si môžete siahnuť TU vo formáte PDF.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 05.04.2017 | Zmenené: 15.05.2017

Zrušenie opatrení vydané dňa 16.02.2017 pri zistení a potvrdení choroby vtáčej cbrípky

Ilustračný obrázokRegionálna veterinárna a potravinová správa Senec ruší opatrenia č. 333/2017 vydané dňa 16.02.2017 pri zistení a potvrdení choroby vtáčej cbrípky.
List Zrušenie opatrení... vo formáte PDF

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 27.03.2017

Pošta Lozorno - riešenie prevádzky a zriadenie bezbariérového vstupu

Príprava nového územého plánu obce Lozorno

Obec LozornoMilí Lozorňania,

venujte prosíme pozornosť tejto výzve a zapojte sa aj osobne do príprav nového územného plánu. Lozorno je dnes svojou polohou atraktívna obec a záujem o ňu, bývanie a podnikanie v nej nepochybne rastie, čo sprevádza aj búrlivý územný a stavebný rozvoj obce. Preto je teraz ten čas, kedy by sme všetci mali venovať pozornosť plánovanému územnému vývoju a projektom výstavby v obci a vyjadriť svoj názor na to v akej dedine a v akom prostredí chceme žiť, ako sa má Lozorno ďalej rozvíjať, čo by sme radi v obci mali a čomu by sme naopak radi bránili.

Celý článok

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 20.01.2017

Kontrola účinnosti verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby - NKÚ

Čistá domácnosť – zber použitého kuchynského oleja

PrírodaPOUŽITÝ KUCHYNSKÝ OLEJ je považovaný za separovateľný odpad a preto sa v zmysle právnych predpisov nesmie vyhadzovať do komunálneho odpadu, ani vypúšťať do verejných kanalizácií. Takéto oleje vypúšťané do umývadiel alebo záchodov, postupne obaľujú potrubia, až môžu spôsobiť úplné upchatie kanalizačných potrubí a ak sa dostanú v koncentrovanej forme do prírody, poškodzujú kvalitu pôdy a podzemných zásob vody.

Do zberu sa zapája každá domácnosť, každý z Vás má možnosť spraviť niečo dobré pre naše životné prostredie !!!

Celý článok

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 17.05.2016 | Zmenené: 16.10.2017

3. etapa rekonštrukcie uzáverov na vodovodnom potrubí

Tretia etapa rekonštrukcie uzáverov na vodovodnom potrubíLozorno spol. s r.o. má za sebou 1. etapu a aj 2. etapu plánovanej rekonštrukcie uzáverov na vodovodnom potrubí a začali sme s 3. etapou.
Rekonštrukciu a výmenu uzáverov sme rozdelili do 3. etáp. Preto žiadame občanov o trpezlivosť pri ešte tejto odstávke vody, ktorá je hlásená obecným rozhlasom, vyvesená na webe a zaslaná cez sms bránu.

Lucia Hájniková, konateľka spoločnosti

Fotogaléria z tretej etapy

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 29.07.2015

Zber údajov telekomunikačných sietí Slovak Telekom, a.s.

Ilustračná fotografiaInformácia o zbere údajov stĺpových podpier sieťovej infraštruktúry pre spoločnosť Slovak Telekom a.s.. Kompletná informácia je dostupná TU v PDF dokumente.

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 25.05.2015

Oznam o prácach SPP-distribúcia

Ilustračný obrázokOznamujeme občanom, že pracovníci SPP-distribúcia a.s., Bratislava budú od 13.4.2015 do 30.9.2015 vykonávať z dôvodu hrozby havárie plynovodu výmenu plynovodných potrubí a prípojok v časti obce za železnicou a to: ul. Jelšová, Železničná, Dlhá, Muškátová, Veterná, Ružová, Kvetná, Družstevná.

Bližšie informácie budú podávať pracovníci SPP priamo jednotlivým odberateľom počas stavby.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 13.04.2015 | Zmenené: 09.06.2015

Oznámenie bezprostrednej hrozby havárie plynárenských zariadení.

Ilustačné fotoSPP-distribúcia, a. s., týmto v zmysle ustanovení par. 127a ods. 1 zákona č. 50 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Vám oznamujeme ako držiteľ povolenia Č. 1006P0070 na podnikanie v plynárenstve v rozsahu distribúcia plynu vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetvi a zabezpečenie prevádzkovania distribuČnej siete bezprostrednú hrozbu havárie plynárenského zariadenia. Úplné znenie oznámenia si môžete prečítať TU v PDF dokumente.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 30.03.2015

Oznam

Ilustračné fotoObec Lozorno dala do prevádzky SMS bránu, cez ktorú Vám v prípade záujmu budeme posielať dôležité informácie.

V prípade, že ste neobdržali úvodnú SMS-ku neevidujeme Vaše číslo. Ak máte o túto bezplatnú službu záujem, Vaše mobilné číslo a adresu nahláste na obecnom úrade, alebo na mail: obec@lozorno.sk

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 27.06.2013

Projekty EÚ

Pečať Rozvoja obcí a miest

Pečať Rozvoja obcí a miest, kliknite pre zobrazenie PDF dokumentu

Mas Dolné Záhorie

Mas Dolné Záhorie

Dôležité telefónne čísla

Obecný úrad
+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia
+421 918 411 583

Hlásenie požiaru
+421 (2) 6596 8804
+421 905 912 976
+421 907 119 482

Lozorno, s. r. o.
+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
poruchy vody,
kanalizácie a iné

Záznamy z kamerového systému v Lozorne

Napíšte nám

Ochrana pred robotmi:
Sto mínus sto je (odpovedzte slovom)

LOZORNO spol. s r.o.

Banner - linka na web Lozorno spol. s r.o.

Galéria

Región Záhorie

BANNER Bratislavskeho samosrpavneho kraja

Aké bude počasie

Platená inzercia