Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Rýchla navigácia
Prechod na začiatok stránky

Portál elektronických služieb obce Lozorno

Najnovšie dokumenty

Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu 9105051403. Slovenský plynárenský priemysel, as. 24. 3. 2017
pdf [340.21 KB]
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu 9104537556. Slovenský plynárenský priemysel, as. 24. 3. 2017
pdf [340.66 KB]
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu 9100063799. Slovenský plynárenský priemysel, as. 24. 3. 2017
pdf [339.78 KB]
Zmluva o dielo Rekonštrukcia kúrenia v ZŠ Lozorno. Zhotoviteľ: INŠTALÁCIE TZB,a.s.. 27.3.2017
pdf [239.45 KB]
Obj 06/03/2017 - objednávame si rekonštrukciu kúrenia v ZŠ Lozorno v celkovej sume 72.957,60 Eur s DPH. Dodávateľ: RealPlus Stav s.r.o.
pdf [166.33 KB]
Kategórie oznamov
 
 

Aktuálne oznamy

Oznámenie Lesného spoločenstva v Lozorne

Ilustračné fotoRiadne zasadnutie Lesného spoločenstva v Lozorne - pozemkové spoločenstvo sa bude konať dňa 29. 4. 2017 (v sobotu) o 9.00 hod. v sále Športového areálu, Športové námestie 657 v Lozorne.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 29.03.2017 | Zmenené: 30.03.2017

Oznámenie o začatí prerokovania Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN

Verejná vyhláška

Erb obce LozornoVerejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti pre adresáta Mareka Mundoka.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 29.03.2017 | Zmenené: 30.03.2017

Zrušenie opatrení vydané dňa 16.02.2017 pri zistení a potvrdení choroby vtáčej cbrípky

Ilustračný obrázokRegionálna veterinárna a potravinová správa Senec ruší opatrenia č. 333/2017 vydané dňa 16.02.2017 pri zistení a potvrdení choroby vtáčej cbrípky.
List Zrušenie opatrení... vo formáte PDF

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 27.03.2017

I. zmena rozpočtu 2017

Erb obce LozornoI. zmena rozpočtu 2017 (xls 608,5 KB)

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 23.03.2017

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Celoobecné jarné upratovanie

Obec LozornoSkrášlime si svoju obec, predzáhradku...
Do jarného upratovania vyzývame všetých občanov a organizácie pôsobiace v obci
dňa 1. apríla 2017 (sobota).

V obci budú rozmiestnené veľkopriestorové kontajnery, do ktorých sa bude ukladať odpad z čistenia ulíc a okrajových častí obce. Prosíme Vás, aby ste si zabezpečili potrebné náradie (hrable, lopaty, motyky, metly). Rukavice a vrecia zabezpečí Obecný úrad v Lozorne. Stretnutie zástupcov brigádnických skupín bude o 8.00 hod. pred Požiarnou zbrojnicou.

Po ukončení brigády bude pre všetkých pripravené občerstvenie v priestoroch pred Požiarnou zbrojnicou.

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 21.03.2017

Oznámenie o začatí obstarávania aktualizácie územného plánu obce Lozorno

Erb obce Lozorno Žiadosti, ktoré boli podané na Obecný úrad Lozorno v rámci Oznámenia o začatí obstarávania aktualizácie ÚPN Lozorno, zverejneného v termíne od 28.11.2016 do 1.02.2017 zostávajú v platnosti a boli postúpené spracovateľovi na vybavenie.

Oznámenie o začatí obstarávania aktualizácie územného plánu obce Lozorno - dokument  na stiahnutie vo formáte PDF

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 15.03.2017 | Zmenené: 16.03.2017

Zápis detí do MŠ

DieťaRiaditeľka MŠ v Lozorne oznamuje rodičovskej verejnosti, že zápis detí do MŠ na šk. rok 2017/2018 prebieha od 30.04. do 16.05. 2017. Žiadosť si môžu záujemcovia vyzdvihnúť v priestoroch MŠ denne v čase od 10.00 do 12.00 hod., túto je potrebné odovzdať do 16.05.2017. Pred dátumom 2. máj sa žiadosti o umiestnenie neprijímajú.
Prednostne sa budú prijímať deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. V prípade zvýšeného záujmu o umiestnenie dieťaťa v MŠ, budú uprednostnené deti:

  1. ktoré sú v starostlivosti osamelého zákonného zástupcu
  2. ktorých obidvaja rodičia sú zamestnaní
  3. dieťa aj rodičia majú trvalý pobyt v Lozorne
  4. ktoré majú viac ako jedného súrodenca vo veku do 5 rokov

Jana Uhliarová, riad. MŠ

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 10.03.2017

Ako správne kompostovať a vyrobiť si kvalitný kompost

KompostObec Lozorno v rámci vykonávania triedeného bioodpadu a vzdelávania, zabezpečila pre občanov prednášku: "Ako správne kompostovať a vyrobiť si kvalitný kompost". Po skončení prednášky budú občanom bezplatne odovzdané kompostéry. Na odvoz je potrebné si zabezpečiť osobné auto alebo káričku.

Prednáška sa bude konať z kapacitných dôvodov v dvoch termínoch:

  • 16.marca 2017 o 18,00 hod. v sále ŠK Lozorno
  • 31.marca 2017 o 18,00 hod. v CK Lozorno

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 08.03.2017

Rozhodnutie

Ilustračný obrázokMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov ... súhlasí s realizáciou sondážnych, exhumačných a prepochovacích prác za účelom indentifikovania a prepochovania nemeckých vojnových obetí z 2. svetovej vojny.

Viac informácií sa dozviete TU v Rozhodnutí vo formáte PDF.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 08.03.2017

Obecné kompostovisko opäť v prevádzke

KompostoviskoObecné kompostovisko bude opäť v prevádzke od 11. marca 2017 (sobota)

Prevádzková doba:

P : 12,30 - 15,30
St: 9,00 - 11,30 | 12,30 - 18,00
So: 9,00 - 15,00

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 06.03.2017

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Stavebné povolenie

Ilustračné fotoStavebné povolenie na stavbu Rozšírenie kapacity ZŠ - Prístavba triedy 1. stupeň

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 03.03.2017

Plán vojenskej činnosti vo VO Záhorie

Ilustračný obrázokPlán vojenskej činnosti vo VO Záhorie na marec 2017

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 02.03.2017

Plán podujatí CK

CK LozornoPlán podujatí na mesiac marec 2017

Kategória: Podujatia. Dátum zverejnenia: 02.03.2017

Rozhodnutie URSO

Oznámenie o začatí konania

Pošta Lozorno - riešenie prevádzky a zriadenie bezbariérového vstupu

Stavba MAN Truck & Bus center Bratislava

Nový Lipa Cafe & bar v Lozorne je už otvorený!

LIPALipa Cafe & bar na Staničnej ulici v Lozorne je novootvorená kaviareň s možnosťou príjemného posedenia, či už pri káve, ktorej majú široký výber, alebo nepasterizovaného piva z malého českého pivovaru. V ponuke majú napríklad domáce zákusky alebo panini zapekané v grile. Kaviareň je vybavená nefajčiarskou a fajčiarskou časťou. Výhodou zväčšenia vnútornej časti priestorov je aj možnosť rezervovania.

Celý článok

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 15.02.2017

Fašiangové veselie v Perneku

FasiangyPernecký tvorivý kruh vás pozýva v sobotu 11.februára 2017 od 13:00 - 19:00 hod. na Fašiangové veselie v kultúrnom dome Pernek.

Celý článok

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 10.02.2017

Evldencla štandardov kvality vody

Oznámenie o začatí konania

ErbZačatie územného konania na stavbu: Trávniky: SO 01 VN Prípojka, SO 02 NN rozvody, PS 01 Trafostanica

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 23.01.2017

Oznámenie o začatí konania.

Erb obceZačatie stavebného konania zlúčeného s územným konaním Rozšírenie kapacity ZŠ - Prístavba triedy 1. stupeň.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 23.01.2017

Príprava nového územého plánu obce Lozorno

Obec LozornoMilí Lozorňania,

venujte prosíme pozornosť tejto výzve a zapojte sa aj osobne do príprav nového územného plánu. Lozorno je dnes svojou polohou atraktívna obec a záujem o ňu, bývanie a podnikanie v nej nepochybne rastie, čo sprevádza aj búrlivý územný a stavebný rozvoj obce. Preto je teraz ten čas, kedy by sme všetci mali venovať pozornosť plánovanému územnému vývoju a projektom výstavby v obci a vyjadriť svoj názor na to v akej dedine a v akom prostredí chceme žiť, ako sa má Lozorno ďalej rozvíjať, čo by sme radi v obci mali a čomu by sme naopak radi bránili.

Celý článok

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 20.01.2017

Termíny separovaného zberu

Termíny separovaného zberu papiera a plastov v roku 2017

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 19.01.2017

Komunálny odpad v roku 2017

Poplatok za KO pre r. 2017 sa nezmenil.

Úhradu poplatku za komunálny odpad na r. 2017 môžte vykonať aj prevodným príkazom v zmysle sadzby podľa prílohy č. 1, VZN č. 3/2015 o miestnom poplatku za KO a drobný stavbený odpad.
IBAN: SK34 5600 0000 0032 0374 7001
VS: súp.č. domu

Nádoby 1x/mesiac - vyvážajú sa prvú stredu v mesiaci
Nádoby 2x/mesiac - vyvážajú sa párny týždeň v stredu
Nádoby 4x/mesiac - vyvážajú sa každý týždeň v stredu

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo.

MAN Truck & Bus center Bratislava - zaslanie zámeru

Ilustračné fotoMAN Truck & Bus center Bratislava - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 05.01.2017

Oznámenie o podaní odvolania proti rozhodnutiu o umiestnení stavby (LAKE RELAX LOZORNO)

Cenník vodného a stočného

Lozorno spol s r.o.Cenník vodného a stočného platný pre rok 2017

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 13.12.2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

Erb obceNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lozorno na I. polrok 2017

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 15.11.2016

Obecné kompostovisko zatvorené

KompostoviskoObecné kompostovisko je zatvorené až do jarného obdobia v r. 2017.

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 14.11.2016

Vykurovacie obdobie

DPHZVážení občania.
S príchodom chladnejších dní začíname v našich domácnostiach pripravovať na zimnú sezónu vykurovacie telesá. Skôr ako začneme intenzívne kúriť, mali by sme začať tým, že riadne vyčistíme a vymetieme komín. Túto povinnosť nám ako majiteľom nelmnteľnosti ukladá vyhláška MV SR č.401/2007. ...
Celý článok Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Malacky k vykurovaciemu obdobiu si môžete prečítať TU.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 21.10.2016

Kontrola účinnosti verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby - NKÚ

Čistá domácnosť – zber použitého kuchynského oleja

PrírodaPOUŽITÝ KUCHYNSKÝ OLEJ je považovaný za separovateľný odpad a preto sa v zmysle právnych predpisov nesmie vyhadzovať do komunálneho odpadu, ani vypúšťať do verejných kanalizácií. Takéto oleje vypúšťané do umývadiel alebo záchodov, postupne obaľujú potrubia, až môžu spôsobiť úplné upchatie kanalizačných potrubí a ak sa dostanú v koncentrovanej forme do prírody, poškodzujú kvalitu pôdy a podzemných zásob vody.

Do zberu sa zapája každá domácnosť, každý z Vás má možnosť spraviť niečo dobré pre naše životné prostredie !!!

Celý článok

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 17.05.2016

3. etapa rekonštrukcie uzáverov na vodovodnom potrubí

Tretia etapa rekonštrukcie uzáverov na vodovodnom potrubíLozorno spol. s r.o. má za sebou 1. etapu a aj 2. etapu plánovanej rekonštrukcie uzáverov na vodovodnom potrubí a začali sme s 3. etapou.
Rekonštrukciu a výmenu uzáverov sme rozdelili do 3. etáp. Preto žiadame občanov o trpezlivosť pri ešte tejto odstávke vody, ktorá je hlásená obecným rozhlasom, vyvesená na webe a zaslaná cez sms bránu.

Lucia Hájniková, konateľka spoločnosti

Fotogaléria z tretej etapy

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 29.07.2015

Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí konania

Zber údajov telekomunikačných sietí Slovak Telekom, a.s.

Ilustračná fotografiaInformácia o zbere údajov stĺpových podpier sieťovej infraštruktúry pre spoločnosť Slovak Telekom a.s.. Kompletná informácia je dostupná TU v PDF dokumente.

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 25.05.2015

Oznam o prácach SPP-distribúcia

Ilustračný obrázokOznamujeme občanom, že pracovníci SPP-distribúcia a.s., Bratislava budú od 13.4.2015 do 30.9.2015 vykonávať z dôvodu hrozby havárie plynovodu výmenu plynovodných potrubí a prípojok v časti obce za železnicou a to: ul. Jelšová, Železničná, Dlhá, Muškátová, Veterná, Ružová, Kvetná, Družstevná.

Bližšie informácie budú podávať pracovníci SPP priamo jednotlivým odberateľom počas stavby.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 13.04.2015 | Zmenené: 09.06.2015

Oznámenie bezprostrednej hrozby havárie plynárenských zariadení.

Ilustačné fotoSPP-distribúcia, a. s., týmto v zmysle ustanovení par. 127a ods. 1 zákona č. 50 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Vám oznamujeme ako držiteľ povolenia Č. 1006P0070 na podnikanie v plynárenstve v rozsahu distribúcia plynu vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetvi a zabezpečenie prevádzkovania distribuČnej siete bezprostrednú hrozbu havárie plynárenského zariadenia. Úplné znenie oznámenia si môžete prečítať TU v PDF dokumente.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 30.03.2015

Oznam

Ilustračné fotoObec Lozorno dala do prevádzky SMS bránu, cez ktorú Vám v prípade záujmu budeme posielať dôležité informácie.

V prípade, že ste neobdržali úvodnú SMS-ku neevidujeme Vaše číslo. Ak máte o túto bezplatnú službu záujem, Vaše mobilné číslo a adresu nahláste na obecnom úrade, alebo na mail: obec@lozorno.sk

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 27.06.2013

Projekty EÚ

Pečať Rozvoja obcí a miest

Pečať Rozvoja obcí a miest, kliknite pre zobrazenie PDF dokumentu

Dôležité telefónne čísla

Obecný úrad
+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia
+421 918 411 583

Hlásenie požiaru
+421 (2) 6596 8804
+421 905 912 976
+421 907 119 482

Lozorno, s. r. o.
+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
poruchy vody,
kanalizácie a iné

Napíšte nám

Ochrana pred robotmi:
Päť plus päť je (odpovedzte slovom)

Záznamy z kamerového systému v Lozorne

LOZORNO spol. s r.o.

Banner - linka na web Lozorno spol. s r.o.

Galéria

Región Záhorie

BANNER Bratislavskeho samosrpavneho kraja

Aké bude počasie

Platená inzercia