Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Rýchla navigácia
Prechod na začiatok stránky

Hlásenia rozhlasu

Odchyt túlavých psov

Oznamujeme občanom, že od 15. augusta 2011 začína obec Lozorno priebežne realizovať odchyt túlavých psov. Preto upozorňujeme majiteľov psov aby si ich riadne uzavreli.

02.08.2011

Kontajnery na separovaný odpad

Obecný úrad v Lozorne oznamuje občanom, že kontajnery rozmiestnené po obci sú určené na separovaný odpad a nie na komunálny odpad.

celý článok

21.02.2011

Najnovšie dokumenty

Oznámenie o začatí konania. Začatie územného konania na stavbu: Trávniky: SO 01 VN Prípojka, SO 02 NN rozvody, PS 01 Trafostanica
pdf [506.09 KB]
Príloha - Začatie územného konania na stavbu: Trávniky: SO 01 VN Prípojka, SO 02 NN rozvody, PS 01 Trafostanica
pdf [358.71 KB]
Oznámenie o začatí konania. Začatie stavebného konania zlúčeného s územným konaním Rozšírenie kapacity ZŠ — Prístavba triedy 1. stupeň
pdf [669.25 KB]
Príloha. Začatie stavebného konania zlúčeného s územným konaním Rozšírenie kapacity ZŠ — Prístavba triedy 1. stupeň
pdf [364.22 KB]
Kúpna zmluva č. Z20171967_Z. Dodávateľ: HÍLEK a spol., a. s.. 20. 01. 2017
pdf [89.68 KB]
Kategórie oznamov
 
 

Aktuálne oznamy

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Ilustračný obrázokDňa 16.02.2017 budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice: V čase od 08:30 hod. do 14:30 hod.:
LOKA NAD PRIEHRADOU Č. 9503

Oznámenie o prerušení distribúcie el. energie vo formáte PDF zobrazíte TU.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 23.01.2017

Oznámenie o začatí konania

ErbZačatie územného konania na stavbu: Trávniky: SO 01 VN Prípojka, SO 02 NN rozvody, PS 01 Trafostanica

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 23.01.2017

Oznámenie o začatí konania.

Erb obceZačatie stavebného konania zlúčeného s územným konaním Rozšírenie kapacity ZŠ - Prístavba triedy 1. stupeň.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 23.01.2017

Príprava nového územého plánu obce Lozorno

Obec LozornoMilí Lozorňania,

venujte prosíme pozornosť tejto výzve a zapojte sa aj osobne do príprav nového územného plánu. Lozorno je dnes svojou polohou atraktívna obec a záujem o ňu, bývanie a podnikanie v nej nepochybne rastie, čo sprevádza aj búrlivý územný a stavebný rozvoj obce. Preto je teraz ten čas, kedy by sme všetci mali venovať pozornosť plánovanému územnému vývoju a projektom výstavby v obci a vyjadriť svoj názor na to v akej dedine a v akom prostredí chceme žiť, ako sa má Lozorno ďalej rozvíjať, čo by sme radi v obci mali a čomu by sme naopak radi bránili.

Celý článok

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 20.01.2017

II. ples v hoteli SPARK

Ples v hoteli SPARKPozývame Vás na II. ples v hoteli SPARK v štýle JAMES BOND.

11. 2. 2017 od 19.00 hod.

Program: Skupina STOPBAND, Zábavné casino, Coctail bar, tombola...

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 20.01.2017

Doplnky do plánu využitia Výcvikových a ubytovacích zariadení VVP Kuchyňa na január 2017

Plán využitia Výcvikových a ubytovacích zariadení VVP Kuchyňa

Termíny separovaného zberu

Termíny separovaného zberu papiera a plastov v roku 2017

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 19.01.2017

Pozvánka na 1. zasadnutie OZ v roku 2017

Erb obce LozornoStarosta obce Lozorno v súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov Vás pozýva na
1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne,
dňa 25.01.2017 o 17,00 hod. (streda) v zasadačke Obecného úradu.
Pozvánka s programom na stiahnutie

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 19.01.2017 | Zmenené: 23.01.2017

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov....

Ilustračné fotoZápadoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sjetí na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z. z. par. 11 odst. 1 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSDIS, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa par. 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.
Viac informácií nájdete TU vo Výzve vo formáte PDF.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 16.01.2017

Hlavné výsledky konzultácie Veda pre občanov

Veda pre ob4anovMilý účastník konzultácie,

ďakujeme Vám, že ste sa v rámci projektu CIMULACT zúčastnili konzultácie Veda pre občanov. Na tomto odkaze nájdete krátke zhrnutie výsledkov prieskumu, ktorého sa v priebehu septembra a októbra 2016 zúčastnilo takmer 3500 respondentov z 30 európskych krajín:
https://drive.google.com/file/d/0B7tEkXM4oqP3OVpBd3d3Ul9Mb0E/view?usp=sharing

Prečo je to dôležité? Na základe výsledkov tohto dotazníka sa stanovili priority, ktoré vzišli z požiadaviek občanov na začiatku tohto projektu. Takto dopracované návrhy boli predložené Európskej komisii, ktorá rozhoduje o financovaní výskumných programov, a to v rámci programu Horizont 2020.

Veríme, že môžeme takto spoločne prispieť do formovania vedy a výskumu, ktoré budú lepšie reflektovať očakávania jednotlivých občanov a tým aj celej spoločnosti.

Slovenský tím projektu CIMULACT

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 10.01.2017

Komunálny odpad v roku 2017

Poplatok za KO pre r. 2017 sa nezmenil.

Úhradu poplatku za komunálny odpad na r. 2017 môžte vykonať aj prevodným príkazom v zmysle sadzby podľa prílohy č. 1, VZN č. 3/2015 o miestnom poplatku za KO a drobný stavbený odpad.
IBAN: SK34 5600 0000 0032 0374 7001
VS: súp.č. domu

Nádoby 1x/mesiac - vyvážajú sa prvú stredu v mesiaci
Nádoby 2x/mesiac - vyvážajú sa párny týždeň v stredu
Nádoby 4x/mesiac - vyvážajú sa každý týždeň v stredu

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo.

KURZ SPOLOČENSKÝCH TANCOV PRE ZAČIATOČNÍKOV

Tanečný kurz v CKFebruár 2017, Centrum kultúry Lozorno

Máte možnosť sa naučiť pekne tancovať, alebo vylepšiť svoje tanečné schopnosti v takých tancoch ako sú: anglický valčík, viedenský valčík, foxtrot, tango, polka, čača, jive, blues, salsa a iné.

Kurzom vás budú sprevádzať diplomovaní učitelia spoločenských tancov z tanečnej školy ASTRA.

Čaká vás 10 lekcií. Stretávať sa budete raz do týždňa (v utorok) po 60 minút.
Prvá hodina je 7. februára o 18:30 h.

Prihlasovať sa treba v pároch.
Cena za osobu (platí sa na prvej lekcii):
- dospelí: 70 €
- mládež a študenti: 60 €

Prihlasovanie najneskôr do 31.1.2017 na adrese: centrum.kultury@lozorno.sk

Plagát vo formáte PDF

Celý článok

Kategória: Podujatia. Dátum zverejnenia: 09.01.2017

MAN Truck & Bus center Bratislava - zaslanie zámeru

Ilustračné fotoMAN Truck & Bus center Bratislava - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 05.01.2017

Zverejnenie zámerov predaja nehnuteľného majetku obce

Plán činnosti vo Vojenskom obvode Záhorie

Ilustračný obrázokPlán činnosti vo Vojenskom obvode Záhorie v mesiaci január 2017

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 27.12.2016

Oznámenie o podaní odvolania proti rozhodnutiu o umiestnení stavby (LAKE RELAX LOZORNO)

Cenník vodného a stočného

Lozorno spol s r.o.Cenník vodného a stočného platný pre rok 2017

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 13.12.2016

Oznámenie o predĺžení termínu začatia obstarávania

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

Erb obceNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lozorno na I. polrok 2017

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 15.11.2016

Obecné kompostovisko zatvorené

KompostoviskoObecné kompostovisko je zatvorené až do jarného obdobia v r. 2017.

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 14.11.2016

Vykurovacie obdobie

DPHZVážení občania.
S príchodom chladnejších dní začíname v našich domácnostiach pripravovať na zimnú sezónu vykurovacie telesá. Skôr ako začneme intenzívne kúriť, mali by sme začať tým, že riadne vyčistíme a vymetieme komín. Túto povinnosť nám ako majiteľom nelmnteľnosti ukladá vyhláška MV SR č.401/2007. ...
Celý článok Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Malacky k vykurovaciemu obdobiu si môžete prečítať TU.

Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 21.10.2016

lnfekčná anémia koní - žiadost‘ o súčinnosť

Ilustračný obrázokDňa 27.7.2016 bob Iaboratórnym vyšetrením prvýkrát potvrdené ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensku. List Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec, ktorá požiadala o súčinnosť pri zabezpečeni informovanosti obyvateľov, je dostupný TU v PDF formáte.

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 10.10.2016

Jazykové kurzy nemčiny

Ilustračný obrZAČIATOČNÍCI, POKROČILÍ, KONVERZÁCIA
deti, dospelí, v skupinke alebo individuálne.
Prihlášky do 15.9.2016 na e-mailovej adrese a telefóne:
ida.martakova@gmail.com
tel: 0903 284 202
Pre viac informácií kliknite SEM.

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 02.09.2016

Kontrola účinnosti verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby - NKÚ

Čistá domácnosť – zber použitého kuchynského oleja

PrírodaPOUŽITÝ KUCHYNSKÝ OLEJ je považovaný za separovateľný odpad a preto sa v zmysle právnych predpisov nesmie vyhadzovať do komunálneho odpadu, ani vypúšťať do verejných kanalizácií. Takéto oleje vypúšťané do umývadiel alebo záchodov, postupne obaľujú potrubia, až môžu spôsobiť úplné upchatie kanalizačných potrubí a ak sa dostanú v koncentrovanej forme do prírody, poškodzujú kvalitu pôdy a podzemných zásob vody.

Do zberu sa zapája každá domácnosť, každý z Vás má možnosť spraviť niečo dobré pre naše životné prostredie !!!

Celý článok

Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 17.05.2016

3. etapa rekonštrukcie uzáverov na vodovodnom potrubí

Tretia etapa rekonštrukcie uzáverov na vodovodnom potrubíLozorno spol. s r.o. má za sebou 1. etapu a aj 2. etapu plánovanej rekonštrukcie uzáverov na vodovodnom potrubí a začali sme s 3. etapou.
Rekonštrukciu a výmenu uzáverov sme rozdelili do 3. etáp. Preto žiadame občanov o trpezlivosť pri ešte tejto odstávke vody, ktorá je hlásená obecným rozhlasom, vyvesená na webe a zaslaná cez sms bránu.

Lucia Hájniková, konateľka spoločnosti

Fotogaléria z tretej etapy

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 29.07.2015

Ďalšie zmeny v organizácii dopravy v Malackách

Ilustračný obrázokOd 15. 7. 2015 (streda od 8.00 hod.) do odvolania:

  • Zmena rozmiestnenia nástupíšť v Malackách na žel. st.
  • Všetky spoje budú mať na začiatku Nádražnej ulice výstupište.
  • Riešenie autobusových zastávok.


Podrobnosti k tým to zmenám nájdete TU v dokumente PDF.

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 14.07.2015

Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí konania

Zber údajov telekomunikačných sietí Slovak Telekom, a.s.

Ilustračná fotografiaInformácia o zbere údajov stĺpových podpier sieťovej infraštruktúry pre spoločnosť Slovak Telekom a.s.. Kompletná informácia je dostupná TU v PDF dokumente.

Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 25.05.2015

Oznam o prácach SPP-distribúcia

Ilustračný obrázokOznamujeme občanom, že pracovníci SPP-distribúcia a.s., Bratislava budú od 13.4.2015 do 30.9.2015 vykonávať z dôvodu hrozby havárie plynovodu výmenu plynovodných potrubí a prípojok v časti obce za železnicou a to: ul. Jelšová, Železničná, Dlhá, Muškátová, Veterná, Ružová, Kvetná, Družstevná.

Bližšie informácie budú podávať pracovníci SPP priamo jednotlivým odberateľom počas stavby.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 13.04.2015 | Zmenené: 09.06.2015

Oznámenie bezprostrednej hrozby havárie plynárenských zariadení.

Ilustačné fotoSPP-distribúcia, a. s., týmto v zmysle ustanovení par. 127a ods. 1 zákona č. 50 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Vám oznamujeme ako držiteľ povolenia Č. 1006P0070 na podnikanie v plynárenstve v rozsahu distribúcia plynu vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetvi a zabezpečenie prevádzkovania distribuČnej siete bezprostrednú hrozbu havárie plynárenského zariadenia. Úplné znenie oznámenia si môžete prečítať TU v PDF dokumente.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 30.03.2015

Oznam

Ilustračné fotoObec Lozorno dala do prevádzky SMS bránu, cez ktorú Vám v prípade záujmu budeme posielať dôležité informácie.

V prípade, že ste neobdržali úvodnú SMS-ku neevidujeme Vaše číslo. Ak máte o túto bezplatnú službu záujem, Vaše mobilné číslo a adresu nahláste na obecnom úrade, alebo na mail: obec@lozorno.sk

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 27.06.2013

Projekty EÚ

Pečať Rozvoja obcí a miest

Pečať Rozvoja obcí a miest, kliknite pre zobrazenie PDF dokumentu

Dôležité telefónne čísla

Obecný úrad
+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia
+421 918 411 583

Hlásenie požiaru
+421 (2) 6596 8804
+421 905 912 976
+421 907 119 482

Lozorno, s. r. o.
+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
poruchy vody,
kanalizácie a iné

Napíšte nám

Ochrana pred robotmi:
Osem plus dva je (odpovedzte slovom)

Záznamy z kamerového systému v Lozorne

LOZORNO spol. s r.o.

Banner - linka na web Lozorno spol. s r.o.

Galéria

Región Záhorie

BANNER Bratislavskeho samosrpavneho kraja

Aké bude počasie

Platená inzercia